Vilbergsskolan

Vilbergsskolan har cirka 290 barn i åldrarna 6 - 12 år. Vår vision är att på Vilbergsskolan når alla målen, på olika sätt. Vi vet att alla kan lära sig, men inte på samma sätt och på samma gång.

torsdag 15 mars 2018

Temadag djurpark

Idag har vi haft en hel temadag med våra djurparker. Eleverna har arbetat i grupper på 2-3 barn. De har gjort habitat i papier mache som de sedan ska måla, skyltar och djur i kartong som ska vara i habitaten. De har även skrivit faktatexter som ska bli en klassbok. En kreativ och rolig dag där vi lärt oss mycket och tränat på att samarbeta.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar